Tweets

Katholiek Nieuwsblad - - KN VARIA -

Er­ken­ning Ar­meen­se ge­no­ci­de door Duits par­le­ment net met bij­na alg stem­men aan­ge­no­men , 628 voor, 1 ont­hou­ding. 1 te­gen­stem. Moe­dig juist nú @JoelVoor­de­wind

Leg maar eens aan de na­be­staan­den van de Rwan­de­se ge­no­ci­de uit dat don­ke­re men­sen niet ra­cis­tisch kun­nen zijn. #Bui­ten­hof @Jong­de­rik

De staat en al­le ge­sub­si­di­eer­de or­ga­ni­sa­tie moe­ten zich juist niet aan ra­ma­dan hou­den: we le­ven niet in een is­la­mi­ti­sche staat! #Ra­madhan @Afs­hinEl­li­an1

Ik heb ‘n vrouw ge­kend die zo’n fan was van Cor­ry Brok­ken dat ze haar poes Cor­ry noem­de zo­dat ze af en toe kon roe­pen: ‘Cor­ry, brok­ken!’ @wim­da­niels

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.