Paus­pa­rel­tje

Katholiek Nieuwsblad - - VARIA -

“Het ge­luk, dat ie­der zich wenst, kan ove­ri­gens in veel vor­men zijn uit­druk­king vin­den en kan slechts be­reikt wor­den wan­neer we in staat zijn lief te heb­ben, dat is de weg. Het is al­tijd een vraag van de lief­de; een an­de­re weg is er niet. De wa­re uit­da­ging is die, meer lief te heb­ben. Hoe­veel ge­han­di­cap­te en lij­den­de men­sen ope­nen zich weer voor het le­ven, zo­dra ze ont­dek­ken dat er van hen ge­hou­den wordt! En hoe­veel lief­de kan aan een hart ont­sprin­gen, ook slechts voor een lach­je!” Preek tij­dens de Mis met ge­han­di­cap­ten op 12 ju­ni

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.