Poll

Het Eu­ro­pees Kam­pi­oen­schap voet­bal:

Katholiek Nieuwsblad - - VARIA -

Die sport­ver­dwa­zing grenst aan af­go­de­rij. (48,6%)

Ik juich voor de Bel­gen dit EK! (15%)

Ver­schrik­ke­lijk al die aan­dacht voor dat EK voet­bal. Ge­luk­kig is er de de­tec­ti­ve-maand op tv.

(14,6%)

Hoe­wel Ne­der­land he­laas niet mee­doet, blijft het een feest dat laat zien hoe sport ver­broe­dert en ver­schil­len over­brugt.

(11,1%)

Ik juich voor de Duit­sers dit EK! (6,3%)

Ik juich voor een an­der land dit EK! (4,4%)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.