Rus­sisch-or­tho­doxen wil­len dat con­ci­lie wordt uit­ge­steld

Katholiek Nieuwsblad - - VARIA -

De Rus­sisch-or­tho­doxe Kerk stuurt geen ver­te­gen­woor­di­gers naar het pa­nor­tho­dox con­ci­lie dat van 19 tot 26 ju­ni op Kre­ta moet plaats­vin­den. Ze wil dat de bij­een­komst wordt uit­ge­steld. “Wij zul­len niet in staat zijn deel te ne­men”, zei de ‘mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken’ van het pa­tri­ar­chaat van Mos­kou, me­tro­po­liet Hi­la­ri­on. Dat meldt CWN. Het be­sluit werd maan­dag ge­no­men tij- dens een spe­ci­a­le bij­een­komst van de Hei­li­ge Sy­no­de van de Rus­sisch-or­tho­doxe Kerk. De Rus­sisch-or­tho­doxe Kerk is ver­uit de groot­ste or­tho­doxe Kerk ter we­reld. Nu zij zich heeft te­rug­ge­trok­ken, is de hoop ver­vlo­gen dat het pa­nor­tho­dox con­ci­lie een toon­beeld van een­heid bin­nen de Or­tho­doxie zou wor­den. Eer­der al lie­ten de Ser­visch-or­tho­doxe, Ge­or­gisch-or­tho­doxe en Bul­gaars-or­tho­doxe Ker­ken en het pa­tri­ar­chaat van An­ti­o­chië met ze­tel in Li­ba­non we­ten niet mee te doen. (KN/CWN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.