Va­ti­caan: geen ex­ter­ne con­tro­le

Katholiek Nieuwsblad - - WERELDKERK -

Het Va­ti­caan heeft een ex­ter­ne con­tro­le van de fi­nan­ci­ën ge­an­nu­leerd. De ver­ant­woor­de­lijk­heid voor de con­tro­le van de boe­ken is neer­ge­legd bij zijn ei­gen au­di­tor-ge­ne­raal. In april liet het Staats­se­cre­ta­ri­aat we­ten dat een ex­ter­ne con­tro­le door ac­coun­tants­kan­toor Pri­ce­wa­ter­hou­seCoop­ers (PwC) tij­de­lijk was op­ge­schort. Dat kwam als een ver­ras­sing voor kar­di­naal Ge­or­ge Pell, de pre­fect van het Se­cre­ta­ri­aat voor de Eco­no­mie. Pell had op­dracht ge­ge­ven tot de con­tro­le. Het Staats­se­cre­ta­ri­aat zei des­tijds dat de op­schor­ting het ge­volg was van vra­gen over de reik­wijd­te van het met PwC ge­slo­ten con­tract. Die vra­gen zijn op­ge­lost, al­dus het Va­ti­caan. PwC “zal een as­sis­te­ren­de rol spe­len” bij de con­tro­le van de Va­ti­caan­se af­de­lin­gen. (KN/CC)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.