Agen­da

Katholiek Nieuwsblad - - INSPIRATIE -

Schoon­ho­ven, wo 22 jun Ca­te­che­se­club van de Bart­ho­lo­meu­spa­ro­chie te Schoon­ho­ven en de Bar­na­bas­pa­ro­chie te Haas­t­recht. Voor al­le kin­de­ren van groep 2 t/m 4. Aan­vang 16.00 uur in de pas­to­rie (Wal 61). In­fo: (0182) 35 73 74, mstout­hart@kerk­mail.nl

Spi­ri­tu­e­le le­zing

Utrecht, vr 24 jun Gees­te­lij­ke le­zing door pa­ter Eli­as c.s.j.

“Voor­waar, voor­waar, Ik zeg u: als de graan­kor­rel niet in de aar­de valt en sterft, blijft hij al­leen: maar als hij sterft, brengt hij veel vruch­ten voort” (Joh 12: 2050). Lo­ca­tie: Tho­mas a Kem­pis Leer­huis (Broe­restraat 12). Aan­vang: 20.00 uur. In­fo: (030) 293 14 74, stjan.org

The­ma-och­tend

Te­ge­len, za 25 jun Be­zin­ning in Pri­o­rij Na­za­reth (Van We­ve­lick­ho­ven­straat 1) o.l.v. pas­toor Snij­ders. The­ma: H. Fran­cis­cus van Sa­les. Aan­vang 09.45 uur. Pro­gram­ma: in­lei­ding, uit­wis­se­ling en biecht­ge­le­gen­heid. In­fo/op­ga­ve: (077) 373 15 72, www.ou­de­munt.nl

Kin­der­ca­te­che­se

Ove­r­ij­se (B), zo 26 jun Ca­te­che­se in twee leef­tijds­groe­pen voor kin­de­ren van 6 t/m 16 jaar door de Ser­vi Je­su et Ma­ri­ae in het ou­de kloos­ter Ma­lei­zen (Ter­hul­pen­se­steen­weg 708). In­fo: 02/687.22.29, www.het­ou­de­k­loos­ter­ma­lei­zen.be Til­burg, za 2 jul Bid­den ter eer­her­stel van Ma­ria. El­ke eer­ste za­ter­dag van de maand in de O.-L.-V. ter Nood­ka­pel (Hen­ri­ët­te Ron­nerstraat 164). Aan­vang 11.00 uur. Pro­gram­ma: in­lei­ding/be­zin­ning, ro­zen­hoed­je en H. Mis. In­fo: (06) 24 50 66 08, bid­den­voor­ma­ria@gmail.com

Ont­moe­tings­dag

Den Bosch, zo 3 jul Ont­moe­tings­dag voor ka­tho­lie­ke sin­gles van 25 tot 45 jaar ge­or­ga­ni­seerd

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.