Tweets

Katholiek Nieuwsblad - - VARIA -

“Als je 2-0 maakt, kan het nooit meer 1-1 wor­den.” ~ Frank Snoeks, 18 ju­ni 2016 @Die­de­rikS­mit

NYT on­der­zocht hoe­veel los­geld Eu­ro­pa be­taalt aan Al-Qae­da: Sinds 2008 $125 mil­joen, al­leen al in 2013: $66 mil­joen @Ha­raldDoorn­bos

Fred Tee­ven on­der­te­ken­de pam­flet FC Twen­te. Hij kan wel be­grip op­bren­gen voor een paar klei­ne fout­jes in de ad­mi­ni­stra­tie. @Voet­balad­vo­caat

De ziek­te van on­ze sa­men­le­ving is niet dat we niet we­ten wat we moe­ten doen, maar dat we het niet doen. @torfs­rik

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.