Laat­ste ‘Da­chau­pries­ter’ Her­man Schei­pers over­le­den

Katholiek Nieuwsblad - - VARIA -

De laatst over­le­ven­de pries­ter die in het na­zi-con­cen­tra­tie­kamp Da­chau ge­van­gen heeft ge­ze­ten is op 102-ja­ri­ge leef­tijd over­le­den. Her­mann Schei­pers (1913-2016) over­leed op 2 ju­ni in zijn ge­boor­te­dorp Ocht­rup in Mün­ster­land. Hij werd in ok­to­ber 1940 ge­ar­res­teerd om­dat hij pas­to­ra­le zorg ver­leen­de aan Pool­se dwang­ar­bei­ders. Hij werd als “fa­na­tiek ka­tho­liek” als po­ten­ti­eel ge­vaar be­schouwd. Hij werd daar­op naar Da­chau ge­stuurd als een van de in to­taal 2720 gees­te­lij­ken die er ge­van­gen heb­ben ge­ze­ten. Rond 95% van hen was ka­tho­liek, on­der wie de Ne­der­land­se pa­ters Ti­tus Brands­ma en Ro­bert Re­gout. Schei­pers moest on­der de meest bar­re om­stan­dig­he­den dwang­ar­beid ver­rich­ten en over­leef­de het ter­nau­wer­nood. Zijn twee­ling­zus An­na wist hem van de gas­ka­mer te red­den door te drei­gen met een volks­op­stand in Mün­ster­land als de be­vol­king zou ho­ren van de dood van de po­pu­lai­re pries­ter. In april 1945 wist Schei­pers te ont­ko­men aan de be­ruch­te do­den­mar­sen waar­mee de ge­van­ge­nen van­uit Da­chau naar Bad Tölz

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.