Paus­pa­rel­tje

Katholiek Nieuwsblad - - VARIA -

“De we­reld heeft meer dan ooit be­hoef­te aan Chris­tus, aan zijn ver­los­sing, aan zijn barm­har­ti­ge lief­de. Veel men­sen voe­len een leeg­te om zich heen en in zich­zelf – mis­schien, soms, wij ook […]. Al­le­maal heb­ben we be­hoef­te aan ge­de­gen ant­woor­den op on­ze vra­gen, op on­ze con­cre­te vra­gen. In Chris­tus, al­leen in Hem, is het mo­ge­lijk de wa­re vre­de te vin­den en de ver­vul­ling van elk men­se­lijk ver­lan­gen. Je­zus kent het hart van de mens als geen an­der. Daar­om kan Hij het ge­ne­zen, door hem le­ven en troost te schen­ken.”

Bij het an­ge­lus­ge­bed op 19 ju­ni

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.