Kees

Katholiek Nieuwsblad - - OPINIE -

Kees van der Staaij be­trekt ste­vig stel­ling met zijn pa­gi­na­gro­te ad­ver­ten­ties: té­gen de ba­na­li­se­ring van seks.

Dat is niet al­leen maar goed van Kees, het is ook slim. Men­sen ko­men er­van te­rug dat ‘al­les moet kun­nen’, voor­al als ze kin­de­ren heb­ben. Maar ze mis­sen veel­al het ge­fun­deer­de al­ter­na­tief van de chris­ten.

On­ge­twij­feld zal Kees weg­ge­zet wor­den als fat­soens­rak­ker. Maar per sal­do denk ik dat de SGP er ga­ren bij spint. Want men­sen kij­ken op en den­ken: he, die par­tij staat nog er­gens voor. (HR)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.