Aan­slag op chris­te­lij­ke wijk

Katholiek Nieuwsblad - - WERELDKERK -

Bij een bom­aan­slag in een chris­te­lij­ke wijk van de noord­oos­te­lij­ke Sy­ri­sche stad al-Qa­mish­li zijn zon­dag min­stens vier do­den en zes ge­won­den ge­val­len. Dat mel­den in­ter­na­ti­o­na­le en Ne­der­land­se Ara­me­se en Sy­risch-or­tho­doxe or­ga­ni­sa­ties. De aan­slag in de wijk Al Wusta vond rond 11 uur lo­ka­le tijd plaats, op het mo­ment dat het or­tho­doxe Pink­ste­ren werd ge­vierd. On­der de do­den zijn zo­wel chris­te­nen als Koer­den, meldt Asi­aNews. Vol­gens de in­ter­na­ti­o­na­le Ara­me­se Fe­de­ra­tie was de Sy­risch-or­tho­doxe pa­tri­arch, Mor Ig­na­ti­us Aphrem II Ka­rim (51), doel­wit van de aan­val. De pa­tri­arch, af­kom­stig uit Al-Qa­mish­li, was in de stad voor een her­den­king van de slacht­of­fers van de Say­fo: de ge­no­ci­de van 1915 in het Ot­to­maan­se Rijk door de Jon­ge Tur­ken op Ara­me­se, Ar­meen­se en Pon­tisch-Griek­se chris­te­nen. De her­den­king vond plaats op een paar hon­derd me­ter van de bom­aan­slag. Er wa­ren dui­zen­den ge­lo­vi­gen aan­we­zig. De aan­slag is niet op­geeist. (KN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.