We moe­ten niet lan­ger al­leen de kin­de­ren, maar ook hun ou­ders als doel­groep van de voor­be­rei­ding zien

Katholiek Nieuwsblad - - OPINIE -

men ou­ders en kin­de­ren, die wei­nig con­tact heb­ben ge­had met het ka­tho­lie­ke ge­loof en het ka­tho­lie­ke le­ven. Dat be­te­kent dat er mo­ge­lijk­he­den ge­bo­den moe­ten wor­den om de

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.