Li­tur­gie

Katholiek Nieuwsblad - - CULTUUR -

Ge­boor­te H. Jo­han­nes de Do­per (hoog­feest) Eer­ste le­zing: Jes. 49,1 - 6 Twee­de le­zing: Hand. 13,22 - 26 Evan­ge­lie: Lc. 1,57 - 66 + 80 (Wit)

Za­ter­dag 25 ju­ni

Le­zing: Klaagl. 2,2 + 10 - 14 + 18 - 19 Evan­ge­lie: Mt. 8,5 - 17 (Groen) Ma­ria op za­ter­dag (Wit)

Zon­dag 26 ju­ni

Der­tien­de zon­dag door het jaar Ge­tij­den­ge­bed week I Eer­ste le­zing: 1 Kon. 19,16 - 21 Twee­de le­zing: Gal. 5,1 + 13 - 18 Evan­ge­lie: Lc. 9,51 - 62 (Groen)

Maan­dag 27 ju­ni

Le­zing: Am. 2,6 - 10 + 13 - 16 Evan­ge­lie: Mt. 8,18 - 22 (Groen) H. Cy­r­il­lus van An­ti­o­chië, bis­schop en kerk­le­raar (Wit)

Dins­dag 28 ju­ni

H. Ire­ne­üs, bis­schop en mar­te­laar Le­zing: Am. 3,1 - 8 + 4,11 - 12 Evan­ge­lie: Mt. 8,23 - 27 (Rood)

Woens­dag 29 ju­ni

HH. Pet­rus en Pau­lus, apos­te­len (hoog­feest) Eer­ste le­zing: Hand. 12,1 - 11 Twee­de le­zing: 2 Tim. 4,6 - 8 + 17 - 18 Evan­ge­lie: Mt. 16,13 - 19 (Rood)

Don­der­dag 30 ju­ni

Le­zing: Am. 7,10 - 17 Evan­ge­lie: Mt. 9,1 - 8 (Groen) HH. eer­ste mar­te­la­ren Kerk van Ro­me (Rood)

Vrij­dag 1 ju­li

Le­zing: Am. 8,4 - 6 + 9 - 12 Evan­ge­lie: Mt. 9,9 - 13 (Groen) Eer­ste vrij­dag van de maand, toe­ge­wijd aan het H. Hart van Je­zus (wit)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.