Tweets

Katholiek Nieuwsblad - - KNVARIA -

Ik koop nooit meer schoe­nen in de IKEA, Nu rui­ken mijn voe­ten naar Zweed J @IvoGoo­sens via Fa­ce­book

Ik ver­stond dat de tand­arts zei dat ik meer moest vlog­gen. Dat werd een heel raar ge­sprek. @ja­cob­spoelstra

Er zijn van­daag vrou­wen­rech­ten, kin­der­rech­ten, jon­ge­ren­rech­ten, ou­de­ren­rech­ten, die­ren­rech­ten. Al­leen met de men­sen­rech­ten gaat het min­der. @torfs­rik

****zou­den com­pu­ters ook vin­den dat de mens vast­loopt** #loes­je @Loes­jeNL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.