Ke­nia: ne­gen man­nen ont­hoofd

Katholiek Nieuwsblad - - KNWERELDKERK -

In het Ke­ni­aan­se kust­dis­trict Lu­ma zijn za­ter­dag in to­taal ne­gen man­nen ont­hoofd, ver­moe­de­lijk door le­den van de is­la­mis­ti­sche ter­reur­be­we­ging al-Sha­baab. Dat meldt pers­bu­reau Reuters. Vol­gens de Ke­ni­aan­se po­li­tie zijn na de aan­val van vrij­dag ne­gen li­cha­men ge­von­den. Een ge­tui­ge die ano­niem wil­de blij­ven, be­ves­tig­de dat aan­tal te­gen­over Reuters. “Ze vie­len de dor­pen Ji­ma en Poromo­ko aan en ver­moord­den ne­gen man­nen. Ze wer­den af­ge­slacht als kip­pen, met mes­sen.” De Ke­ni­aan­se krant Standard meldt op zijn web­si­te dat ook le­den van de vei­lig­heids­dien­sten het aan­tal heb­ben be­ves­tigd. Vol­gens dor­pe­lin­gen wer­den zij te­gen het ein­de van de och­tend aan­ge­val­len door zwaar­be­wa­pen­de man­nen. Die gin­gen, ver­tel­den ze, de hui­zen langs op zoek naar niet-isla­mi­ti­sche man­nen. Die wer­den ver­vol­gens bij­een­ge­bracht en ont­hoofd. In het nabijgelegen dorp Pan­daguo vie­len mi­li­tan­ten een dag eer­der al aan. Ze ver­moord­den toen drie po­li­tie­agen­ten. Al-Sha­baab, dat gel­inkt wordt aan al-Qae­da, voert van­uit buur­land Somalië va­ker aan­val­len uit in Ke­nia. (KN/Reuters)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.