Dood­zon­de

Katholiek Nieuwsblad - - KNSTACCATO -

Op 4 no­vem­ber 2016 ging in de Bos­sche Sint-Jans­ka­the­draal het Re­qui­em for Hie­ro­ny­mus Bosch van Det­lev Gla­nert in pre­mi­è­re. De­ze pre­mi­è­re was een fi­as­co. Wat een glo­ri­eu­ze be­kro­ning van het Hie­ro­ny­mus Bosch-jaar had moe­ten wor­den, ver­dronk in de over­da­di­ge akoes­tiek van de ka­the­draal. Er wer­den le­lij­ke din­gen ge­zegd en ge­schre­ven. De com­po­nist zou niet ge­heel te­gen zijn taak zijn op­ge­was­sen en­zo­voort. Met de re­cen­te op­na­me van het werk in het Con­cert­ge­bouw kan ie­der- een ho­ren wat Den Bosch ge­mist heeft en wat Amsterdam wel heeft ge­kre­gen: een in­druk­wek­ken­de do­den­mis voor de Bos­sche schil­der. Bosch heeft wel wat uit te leg­gen. Aan­ge­zien hij dat zelf niet meer kan, doet de Duit­se com­po­nist Gla­nert dat voor hem. Gla­nert com­bi­neert La­tijn­se tek­sten van de tra­di­ti­o­ne­le Re­qui­em­mis met tek­sten uit de

Car­mi­na Bura­na. De de­mo­nen uit Bosch’ schil­de­rij­en moe­ten zo con­se­quent re­ken­schap af­leg­gen te­gen­over de bood­schap van de Kerk. De­mo­nen ge­ven niet snel op en draai­en al­les om. De waar­heid breken ze af, ze ver­heer­lij­ken de leu­gen en dood­zon­des ver­kla­ren ze tot kar­di­na­le deug­den. En an­ders­om. Bosch raakt ge­heel ver­strikt in de­ze draai­kolk van stem­men die het al­le­maal zo goed met hem me­nen, maar hem in­tus­sen naar de hel voe­ren. Bosch’ bes­te voor­spre­ker on­der­tus­sen is Gla­nert. Hij laat Bosch in het In pa­ra­di­sum in de he­mel aan­ko­men. Eind goed, al goed. (AH) Gla­nert, Re­qui­em of Hie­ro­ny­mus Bosch. Roy­al Con­cert­ge­bouw Or­ches­tra o.l.v. Mar­kus Stenz. RCO 17005

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.