Maak­baar­heid

Katholiek Nieuwsblad - - KNSTACCATO -

Dit ver­haal, dat leest als een prach­ti­ge thril­ler, gaat over een stel Di­an en Bram. Ze zijn ge­luk­kig ge­trouwd maar een slui­me­ren­de, on­ver­vul­de kin­der­wens zet hun re­la­tie on­der druk. Di­an is ka­tho­liek en het ver­haal be­gint ook nog eens in het prach­ti­ge Ro­me. Ze voelt zich voor­be­stemd moe­der te wor­den, maar haar man heeft vrucht­baar­heids­pro­ble­men. Ze heeft een mis­kraam ge­had en de kans dat ze sa­men zul­len krij­gen, is klein. Dians pries­ter raadt ivf met een vreem­de do­nor af en hun bes­te vriend wil hen niet hel­pen. Dan maakt Di­an een fou­te keu­ze. Een keu­ze die, zo blijkt uit cij­fers, meer vrou­wen ma­ken. Ze gaat vreemd met een vrucht­ba­re man, de bes­te vriend van haar man, en raakt als­nog zwan­ger. Wat nu? Oer­drif­ten, schuld­ge­voe­lens, ja­loe­zie, lief­de en trouw en on­trouw. Maar voor­al ook de vraag: hoe maak­baar is het le­ven? Hoe ver mag je gaan? Ver­lo­ren kin­de­ren is een heer­lijk boek, span­nend en vlot ge­schre­ven met keer op keer een ver­ras­sen­de draai. Het is de de­buut­ro­man van arts Tjip­ke Yp­ma, die haar­fijn de pijn, een­zaam­heid en ja­loe­zie van vrou­wen blijkt aan te voe­len. Hij zal wel veel in de spreek­ka­mer heb­ben ge­hoord. Met­een be­nieuwd naar een vol­gen­de ro­man! (MO)

Tjip­ke Yp­ma, Ver­lo­ren kin­de­ren. Uitg. Aspekt, 272 pp., pb., pag. 272 €18,85 ISBN 978 94 6153 755 3

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.