Me­dia

Katholiek Nieuwsblad - - KNCULTUUR -

Fons bij de bu­ren: Ier­land

Fons de Poel gaat op zoek naar de ziel van Ier­land, sa­men met taxi-chauf­feur Jo­hn O’Bri­an. An­ders dan de Brexit-bu­ren is Ier­land een harts­toch­te­lijk deel­ne­mer aan de EU. Ier­land ken­de de af­ge­lo­pen de­cen­nia een bloei­end eco­no­mie maar werd door de cri­sis van 2008 on­e­ven­re­dig hard ge­trof­fen. Men­sen kon­den hun hy­po­the­ken niet meer be­ta­len en er ont­stond veel leeg­stand. Veel Ie­ren ver­lie­ten het land ,wat vol­gens cor­res­pon­dent Lia van Bek­ho­ven ty­pe­rend is. “Bij te­gen­slag pak­ken ze on­mid­del­lijk hun kof­fers. Dat heb­ben ze hun he­le ge­schie­de­nis ge­daan”. Dins­dag 18 ju­li om 20.25 uur bij de KRO-NCRV op NPO 2.

Zin in Week­end – Zo­mer­zwerf­tocht

Het le­ven wordt vaak ge­zien als een pel­grims­tocht, een zwerf­tocht door de le­vens­ja­ren, van kind tot grijs­aard – als het je ge­ge­ven wordt. Een zoek­tocht naar ge­luk, naar je­zelf, on­der­weg naar God. Zin in Week­end maakt in sa­men­wer­king met de Til­burg School of Ca­tho­lic The­o­lo­gy een zo­mer­zwerf­tocht van Utrecht naar Wijk bij Duur­ste­de, van Wil­li­brord naar Bo­ni­fa­ti­us.Twee stu­den­ten lo­pen het Krom­me Rijn-pad. We vol­gen hun be­le­ve­nis­sen, maar voor­al hun ge­sprek­ken over ze­ven ‘bron­nen voor de ziel’. Ver­slag­ge­ver An­ge­li­que Brons be­zoekt ze­ven in­spi­re­ren­de men­sen en lo­ka­ties in va­kan­tie­land Ne­der­land en pre­sen­ta­to­ren An­ne­miek Schrij­ver en Wil­fred Kemp be­vra­gen on­der an­de­ren dr. An­ke Bis­schops en prof. dr. Theo de Wit. El­ke zon­dag tot en met 20 au­gus­tus om 18.00 uur bij de KRO-NCRV op NPO Ra­dio 5.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.