Ge­ze­gend aan de wan­del

Katholiek Nieuwsblad - - FRONT PAGE -

Wan­de­laars lo­pen over de Oos­ter­hout­se Dijk op de eer­ste dag van de Nij­mee­g­se Vier­daag­se. Van­daag ho­pen de bij­na vijf­tig­dui­zend deel­ne­mers bin­nen te ko­men op de ver­maar­de ‘Via Gla­dio­la’. Ook bij de 101e edi­tie van het in­ter­na­ti­o­na­le wan­dele­ve­ne­ment kon­den de wan­de­laars weer ver­trek­ken met bis­schop­pe­lij­ke ze­gen. Mgr. Ted Hoog­en­boom, hulp­bis­schop van Utrecht en zelf al ja­ren Vier­daag­se-wan­de­laar, ce­le­breer­de zon­dag de Vier­daag­semis in de Pet­rus Ca­ni­si­us­kerk (de recht­se van de twee to­ren­spit­sen op de fo­to). In de pro­tes­tant­se Ste­vens­kerk (links op de fo­to) was die­zelf­de och­tend een oe­cu­me­ni­sche dienst.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.