Ma­ga­zi­ne en ge­beds­kaart Mar­te­la­ren van Gor­cum

Katholiek Nieuwsblad - - KN VARIA -

Bis­dom Rot­ter­dam heeft ter ge­le­gen­heid van het hon­derd­vijf­tig­ja­rig ju­bi­le­um van de hei­lig­ver­kla­ring van de Mar­te­la­ren van Gor­cum een ma­ga­zi­ne en een ge­beds­kaartb uit­ge­bracht. Pa­stoorP Bladow­ski, cus­tos van het be­de­vaarts­oord van ded Mar­te­la­ren van Gor­cum in Briel­le, kreeg vo­ri­ge weekw za­ter­dag het eer­ste exem­plaar van het ma­ga­zi­ne uit­ge­reik­tu door bis­schop Hans van den Hen­de van Rot­ter­dam. Dit ge­beur­de tij­dens de jaar­lijk­se Na­ti­o­na­le Be­de­vaart in Briel­le. Het ma­ga­zi­ne over de hei­li­ge Mar­te­la­ren van Gor­cum be­vat on­der meer in­ter­views met men­sen voor wie het hei­lig­dom een bij­zon­de­re be­te­ke­nis heeft, een ar­ti­kel met de ge­schie­de­nis over de hei­li­ge mar­te­la­ren en een plat­te­grond van het hei­lig­dom en de om­me­gang in Briel­le. Daar­naast heeft het bis­dom Rot­ter­dam een ge­beds­kaart­je ge­maakt voor men­sen die de be­de­vaart­kerk in Briel­le be­zoe­ken. (Bis­dom Rot­ter­dam)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.