Poll

Katholiek Nieuwsblad - - KN VARIA -

De on­der­han­de­lin­gen over een Brexit lij­ken steeds har­der te wor­den.

Steeds meer lan­den zul­len wil­len op­stap­pen, mis­schien moet de EU wat min­der hoog van de to­ren bla­zen. De Brit­ten zijn nog steeds onze bu­ren en me­deEu­ro­pe­a­nen, dus la­ten we het be­schaafd hou­den. En te­recht. Had­den ze maar niet op moe­ten stap­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.