Nieuw op het me­nu: de ‘ka­pe­laan­bur­ger’

Katholiek Nieuwsblad - - KN ACTUEEL -

Een fri­tuur in het Vlaam­se Herk­de-Stad ser­veert sinds kort een unie­ke snack: de naar de lo­ka­le pries­ter Wim Si­mons ver­noem­de ‘ka­pe­laan­bur­ger’.

De jon­ge ka­pe­laan mag na de Mis van za­ter­dag­avond graag wat ko­men eten bij fri­tuur Chan­ry, schrijft Het Be­lang van Lim­burg. Klaar­blij­ke­lijk zijn ge­brui­ke­lij­ke friet­je stoof­vlees beu ge­wor­den, vroeg hij de uit­ba­ters on­langs om iets nieuws: een ham­bur­ger met ba­con en kaas, met daar­bij sla, ei en groen­ten. Zij voeg­den daar zelf nog een saus naar ei­gen, ge­heim re­cept aan toe en de ‘ka­pe­laan­bur­ger’ was een feit.

‘Op onze kaart ge­plaatst’

Het bleef ech­ter niet bij een ex­clu­sief ge­recht voor de pries­ter. Ook de uit­ba­ters van Chan­ry, Ca­theri- ne Bex en Yan­nick Van Knip­pen­bergh, von­den de nieu­we ham­bur­ger sma­ke­lijk. Bo­ven­dien is Si­mons naast ka­pe­laan ook do­cent op een aan­tal scho­len in Herk-de-Stad, en zijn leer­lin­gen wil­den het ge­recht ook wel eens pro­be­ren. Si­mons is niet de eer­ste klant met spe­ci­a­le wen­sen voor zijn ham­bur­ger, zegt Ca­ther­i­ne Bex te­gen Het Be­lang van Lim­burg. “Maar om­dat de vraag naar de cre­a­tie van de ka­pe­laan toe­nam, heb­ben we hem ook op onze kaart ge­plaatst. Dat bracht de bal pas echt aan het rol­len. Hij wordt toch twee tot drie keer per dag be­steld.”

‘Kruis­je er­op’

Het is voor het eerst dat een spe­ci­fie­ke wens van een klant het tot de me­nu­kaart van de snack­bar heeft ge­schopt, al­dus Bex. “We ser­ve­ren de bur­ger in een doos­je met een kruis­je er­op. De ham­bur­ger is apart, net zo­als de ka­pe­laan.” Wim Si­mons in­tus­sen, kan er vol­gens Het Be­lang van Lim­burg wel om la­chen: “Meer dan eens krijg ik een be­richt­je van ie­mand die ‘de ka­pe­laan’ aan het op­eten is.” (KN)

Ka­pe­laan Wim Si­mons pre­sen­teert de naar hem ver­noem­de ‘ka­pe­laan­bur­ger’. Links en rechts van hem de uit­ba­ters van de snack­bar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.