Stof­fig

Katholiek Nieuwsblad - - KN OPINIE -

Dat Wim Pij­bes in de re­cen­te ba­by­fo­to van zan­ge­res Be­yon­cé een ge­lij­ke­nis ziet met een Ma­don­na-met-Kind van Bot­ti­cel­li (1445-1510) is nog­al lo­gisch. Pre­cies het scher­pe kunst­his­to­ri­sche oog dat je van een oud­di­rec­teur van het Rijks­mu­se­um ver­wacht.

Min­der scherp is die blik als het op the­o­lo­gie aan­komt. Pij­bes con­clu­deert bij de NOS dat de we­reld­ster “lijkt op een go­din, he­le­maal puur, een oer­moe­der”. Ma­ria als ‘go­din’ en ‘oer­moe­der’: een stof­fig plaat­je dat al­lang nie­mand meer draait. Laat staan dat Be­yon­cé het máákt. (PD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.