Be­ken­de en min­der be­ken­de na­men

Katholiek Nieuwsblad - - KN INSPIRATIE -

En­ke­le van de in Da­chau ge­van­gen ge­zet­te pries­ters zijn tot over de gren­zen van hun land be­kend. Naast Ti­tus Brands­ma bij­voor­beeld de in het kamp ge­wij­de (en even­eens za­lig ver­klaar­de) Duit­se pries­ter Karl Leis­ner. An­de­ren moe­ten het met een be­schei­de­ner de­vo­tie doen, zo­als de Maas­tricht­se je­zu­ïet Ro­bert Re­gout. De ju­rist, net als Brands­ma hoog­le­raar in Nij­me­gen, schreef een ar­ti­kel over de rech­ten en plich­ten van een be­zet­ter on­der het in­ter­na­ti­o­naal recht. On­schul­dig ge­noeg, maar toch re­den voor ar­res­ta­tie en de­por­ta­tie. Re­gout stierf in Da­chau op 28 de­cem­ber 1942. Kort daar­voor no­teer­de hij: “Als Onze Lie­ve Heer het ‘of­fer’ van mijn le­ven vraagt, dan met gro­te vreug­de voor ge­loof en va­der­land en bij­zon­der voor stu­den­ten en pro­fes­so­ren van de Nij­mee­g­se uni­ver­si­teit.” Nog an­de­ren zijn en­kel lo­kaal be­kend ge­ble­ven, on­der wie de pries­ters Jan Ga­la­ma en Mar­ti­nus van Rooi­j­en uit het Gel­der­se grens­stad­je ’s-Hee­ren­berg. Aan hen her­in­ne­ren een ge­dach­te­nis­ka­pel en twee ge­brand­schil­der­de ra­men in de Bergh­se Sint-Pan­cra­ti­us­kerk, en de naam van voet­bal­club MvR. In­der­daad, de ini­ti­a­len van de ka­pe­laan, die bij de club be­trok­ken was.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.