Film Loui­se en hi­ver

Katholiek Nieuwsblad - - KN CULTUUR -

Een­vou­di­ge pas­tel­te­ke­nin­gen, in­ge­to­gen mu­ziek en een ou­de da­me die ein­de­loos rond­schar­relt op het strand bij een klein dorp­je aan de Fran­se kust. Op de­ze ma­nier is Loui­se en hi­ver sa­men te vat­ten, maar daar­mee wordt het wee­moe­di­ge en ont­roe­ren­de Fran­se kunst­stuk­je ern­stig te­kort ge­daan. Veel meer is Loui­se en hi­ver een ode aan het le­ven, aan de ou­der­dom en aan de kunst van het al­leen-zijn. Het uit­gangs­punt is een­vou­dig en enigs­zins sneu. Da­me op leef­tijd Loui­se brengt haar zo­mers al­tijd door in het klei­ne (en fic­tie­ve) Bi­li­gen-sur-Mer. Af en toe bromt ze een beet­je – “Wat ma­ken ze veel her­rie”, doe­lend op zo­wel de kin­de­ren als de meeu­wen – maar ver­der lijkt ze te­vre­den. Tot ze de laat­ste trein van het sei­zoen te­rug naar de stad mist. Ze blijft al­leen ach­ter in het uit­ge­stor­ven plaats­je, ter­wijl de wol­ken steeds don­ker­der wor­den en de zee als­maar wil­der te­keer gaat. Ze ver­trouwt er­op snel ge­mist te wor­den, maar dit blijkt een il­lu­sie. “Ik ben niet bang, maar wel uit mijn hu­meur”, zo meldt ze, om ver­vol­gens als een mo­der­ne Ro­bin­son Crusoë voort­va­rend aan de slag te gaan. In haar va­kan­tie­huis vindt ze het te stil en te voch­tig dus breekt ze in het wa­ren­huis in voor de­ge­lijk schoei­sel en wat ge­reed­schap. Ver­vol­gens bouwt ze ei­gen­han­dig een hut op het strand. “Het ver­baast me dat ik niet al te on­han­dig ben.” Ze heeft een over­zich­te­lijk le­vens­rit­me: het huis­hou­den doen, een kou­de dou­che, vis­sen, een dut­je doen en dan op avon­tuur, haar fa­vo­rie­te on­der­deel van de dag. Ze blijft zich ver­ba­zen: “Er is over­al le­ven” en “Ie­de­re och­tend krijg ik een nieuw strand voor mij al­leen”. Een zwerf­hond wordt haar trou­we met­ge­zel. Ze noemt hem Opaatje en praat te­gen hem. “Wij kie­zen voor het le­ven”, deelt ze me­de. Naar­ma­te Loui­se en hi­ver vor­dert, mij­mert Loui­se steeds va­ker over het ver­le­den. Ze was een oor­logs­kind, werd voor haar ei­gen vei­lig­heid naar haar oma aan zee ge­bracht en voer­de daar he­le ge­sprek­ken met een over­le­den En­gel­se pa­ra­chu­tist die nog in de bo­men hing. Klop­pen haar her­in­ne­rin­gen? Wel­licht niet, dat lijkt Loui­se zich ook te re­a­li­se­ren. Wat telt, is dat ze de win­ter van haar le­ven als een nieu­we len­te er­vaart. Tijd ver­glijdt, en Loui­se glijdt zon­der zor­gen mee. Le­vens­wijs­heid en le­vens­vreug­de in op­ti­ma for­ma. (Het­tie van der Ven)

Film: Loui­se en hi­ver (2016), Frank­rijk, 75 min. Re­gie: Jean-Fran­çois Lag­ui­o­nie. Stem van Loui­se: Dominique Frot.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.