Me­dia

Katholiek Nieuwsblad - - KN CULTUUR - Ra­dio Ma­ria: DAB+, www.ra­dio­ma­ria.nl

Van Ni­ne­vé naar Na­za­reth

Ke­fah Al­lush ver­volgt zijn fas­ci­ne­ren­de ont­dek­kings­tocht langs ver­ge­ten vol­ken en on­be­ken­de ver­ha­len in het Mid­den-Oos­ten. Tus­sen de cha­os van oor­log en con­flic­ten wo­nen men­sen die we vaak niet zien in de nieuws­be­rich­ten. Ke­fah kijkt uit over de vlak­te van Ni­ne­vé, waar zijn reis af­ge­lo­pen jaar ein­dig­de. Hier be­gint zijn po­ging de Iraak­se stad Mo­soel te be­rei­ken. Woens­dag 26 ju­li om 21.10 uur bij de EO op NPO 2.

Baard­man­ne­tjes

Ni­co de Haan en Hans Dor­res­tijn gaan dit sei­zoen op dier­vrien­de­lij­ke vo­gel­jacht in en bij de stad. Tij­dens hun zoek­tocht naar bij­zon­de­re vo­gels ne­men ze kij­kers mee naar het stads­cen­trum, -park en een na­bij­ge­le­gen na­tuur­ge­bied. De twee­de bin­nen­land­se trip brengt Hans en Ni­co naar Haar­lem. Vrij­dag 28 ju­li om 21.15 uur bij Om­roep Max op NPO 2.

Luis­ter­tips Ra­dio Ma­ria

Eucha­ris­tie­vie­rin­gen: za­ter­dag om 09.30 uur van­uit de Sint Adel­bert-ab­dij in Eg­mond-Bin­nen. Zon­dag is nog on­be­kend. Zie de web­si­te. Op week­da­gen om 09.00 uur en 19.00 uur. Za­ter­dag om 14.00 uur Woord voor Woord over het zon­dag­s­evan­ge­lie, met pa­ter Dries van den Ak­ker. Dins­dag om 10.30 uur Het ver­haal van een mis­si­o­na­ris, met fra­ter Jo­han­nes van Ber­kel c.m.m. Don­der­dag om 10.30 uur Het ver­haal van een mis­si­o­na­ris, met zus­ter Nor­ber­ti­ne Rijk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.