Bro­chu­re voor ‘Kerk­proe­ve­rij’

Katholiek Nieuwsblad - - VARIA -

Uit­ge­ve­rij Ad­ve­ni­at geeft een bro­chu­re uit voor pa­ro­chies en ker­ken die mee­doen aan de ‘Kerk­proe­ve­rij’. Die ac­tie (zie KN 28) sti­mu­leert pa­ro­chi­a­nen om men­sen uit te no­di­gen in het week­end van 9 sep­tem­ber een vie­ring in hun lo­ka­le kerk mee te ma­ken. De bro­chu­re Rooms-ka­tho­liek in de­ze tijd, thuis bij God, gast

vrij voor an­de­ren is ge­schre­ven door on­der meer mgr. Hans van den Hen­de, vi­ca­ris Ar­jen Bults­ma van het bis­dom Gro­nin­gen-Leeu­war­den en Ad­ve­ni­at-di­rec­teur Leo Fij­en. In het 46 pa­gi­na’s tel­len­de boek­je staan on­der meer per­soon­lij­ke ver­ha­len van nieu­we ka­tho­lie­ken en te­rug­ge­keer­de ka­tho­lie­ken, uit­leg over de ka­tho­lie­ke Kerk en tips voor het uit­no­di­gen van men­sen. (KN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.