Paus be­ant­woordt brie­ven van op­stan­di­ge pries­ters

Katholiek Nieuwsblad - - VARIA -

Paus Fran­cis­cus is be­gon­nen om brie­ven van pries­ters uit het op­stan­di­ge Ni­ge­ri­aan­se bis­dom Ahi­a­ra per­soon­lijk te be­ant­woor­den. Hij had eer­der dit jaar ge­dreigd hen te schor­sen, ten­zij ze in een per­soon­lij­ke brief aan hem als­nog de bis­schop zou­den ac­cep­te­ren die paus Be­ne­dic­tus XVI in 2012 had be­noemd, en hun ex­cu­ses zou­den ma­ken. En­ke­le da­gen na de dead­line be­gon­nen de ant­woor­den uit Ro­me bin­nen te ko­men bij de pries­ters die aan Fran­cis­cus’ ver­zoek had­den vol­daan, meldt Crux. (Crux/CC)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.