To­ma­ten

Katholiek Nieuwsblad - - OPINIE -

Door re­gen­val en een slech­te oogst is de prijs van to­ma­ten in In­dia met 700 pro­cent ge­ste­gen. De ro­de vrucht is zo ge­wild, dat markt­koop­lui al ge­wa­pen­de be­vei­li­gers in­hu­ren om de schaar­se to­ma­ten te be­wa­ken, zo meldt de NOS.

El­ders in de­ze krant (pa­gi­na 8) is te le­zen dat mos­lims en chris­te­nen in dat­zelf­de land moe­ten vre­zen voor lynch­par­tij­en door ra­di­ca­le hin­does. Wie be­vei­ligt de­ze men­sen? In­dia, het land waar de to­ma­ten be­ter wor­den be­schermd dan de re­li­gi­eu­ze min­der­he­den. (AdW)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.