Paus: bid voor Je­ru­za­lem

Katholiek Nieuwsblad - - WERELDKERK -

Naar aan­lei­ding van het re­cen­te ge­weld in Je­ru­za­lem heeft paus Fran­cis­cus een “drin­gen­de op­roep tot ma­ti­ging en dia­loog” ge­richt aan de strij­den­de par­tij­en. Bij het an­ge­lus­ge­bed zei hij zon­dag zeer be­zorgd te zijn over de span­nin­gen en het ge­weld in Is­ra­ël. Hij riep de ver­za­mel­de ge­lo­vi­gen op te bid­den voor ver­zoe­ning en vre­de. De si­tu­a­tie in Je­ru­za­lem is ge­span­nen. Re­gel­ma­tig komt het tot ge­weld tus­sen Pa­les­tijn­se be­to­gers en Is­ra­ë­li­sche vei­lig­heids­dien­sten. De voor­naams­te aan­lei­ding vormt de stren­ge­re toe­gangs­con­tro­le tot de Tem­pel­berg, na­dat bij een aan­val door drie Pa­les­tij­nen twee Is­ra­ë­li­sche sol­da­ten ge­dood wer­den. (KNA)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.