Li­tur­gie

Katholiek Nieuwsblad - - CULTUUR -

Le­zing: Ex. 20,1 - 17 Evan­ge­lie: Mt. 13,18 - 23 (Groen)

Za­ter­dag 29 ju­li

H. Mar­ta Le­zing: Ex. 24,3 - 8 Evan­ge­lie: Joh. 11,19 - 27 (Wit)

Zon­dag 30 ju­li

Ze­ven­tien­de zon­dag door het jaar Ge­tij­den­ge­bed week I Eer­ste le­zing: 1 Kon. 3,5 + 7 - 12 Twee­de le­zing: Rom. 8,28 - 30 Evan­ge­lie: Mt. 13,44 - 52 (Groen)

Maan­dag 31 ju­li

H. Ig­na­ti­us van Loy­o­la, pries­ter Le­zing: Ex. 32,15 - 24 + 30 - 34 Evan­ge­lie: Mt. 13,31 - 35 (Wit)

Dins­dag 1 au­gus­tus

H. Alfon­sus de’ Li­gu­o­ri, bis­schop en kerk­le­raar Le­zing: Ex. 33,7 - 11 + 34,5 - 9 + 28 Evan­ge­lie: Mt. 13,36 - 43 (Wit)

Woens­dag 2 au­gus­tus

Le­zing: Ex. 34,29 - 35 Evan­ge­lie: Mt. 13,44 - 46 (Groen) H. Eu­se­bi­us van Ver­cel­li, bis­schop (Wit) H. Pet­rus Ju­lia­nus Ey­mard, pries­ter (Wit)

Don­der­dag 3 au­gus­tus

Le­zing: Ex. 40,16 - 21 + 34 - 38 Evan­ge­lie: Mt. 13,47 - 53 (Groen)

Vrij­dag 4 au­gus­tus

H. Jo­han­nes Ma­ria Vi­an­ney (pas­toor van Ars), pries­ter Le­zing: Lev. 23,1 + 4 - 11 + 15 - 16 + 27 + 34 - 37 Evan­ge­lie: Mt. 13,54 - 58 (Wit)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.