Uit­no­di­ging aan al­le KN-le­zers in Ne­der­land en Vlaan­de­ren:

Katholiek Nieuwsblad - - VARIA -

Don­der­dag 17 au­gus­tus 2017 – HEI­LI­GE PA­TER PIO DAG bij de pa­ters Ka­pu­cij­nen in Meer­sel-Dreef (Hoog­stra­ten). Wij ho­pen u met ve­len te mo­gen be­groe­ten op de­ze bij­zon­de­re ge­beds­dag! Ook bent u na­tuur­lijk het ge­he­le jaar bij ons van har­te wel­kom. H.H. mis­sen: Door de week: 07.00 uur en 19.00 uur Za­ter­dag: 07.00, 17.30 uur, 18.45 en 20.00 uur Zon­dag: 07.00, 08.30, 09.30 en 10.30 uur. Be­zoek ook het mooie Ma­ria Park en de kloos­ter­win­kel In­lich­tin­gen: pa­ter Luk Wou­ters, Dreef 38, 2328 Meer­sel-Dreef, Hoog­stra­ten, Bel­gië Te­le­foon 00 32 3 3157030

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.