Paus: het ce­li­baat is ‘een ge­schenk aan de Kerk’

Katholiek Nieuwsblad - - KNVARIA -

Vol­gens paus Fran­cis­cus is het ce­li­baat “een ge­schenk aan de Kerk”. Dat zei hij tij­dens een ont­moe­ting met pries­ters uit het Fran­se Ly­on in het Va­ti­caan. De paus zei ook dat hij geen zin heeft om het voor­schrift van het ce­li­baat nu te wij­zi­gen. Vol­gens Fran­cis­cus kan een ce­li­ba­tai­re pries­ter “niet al­leen le­ven”, maar is het als on­der­deel van de pries­ter­lij­ke iden­ti­teit no­dig dat hij de re­la­tie met zijn bis­schop en die met het volk van God on­der­houdt. De­ze twee re­la­ties zijn de kern van de pries­ter­lij­ke roe­ping, voeg­de hij toe. Ver­der sprak de paus met de pries­ters over Amo­ris Lae

ti­tia en hoe pas­to­raal om te gaan met men­sen met hu­we­lijks- en ge­zins­pro­ble­men. Hij be­na­druk­te dat het in het pas­to­raat be­lang­rijk is de per­soon in de eer­ste plaats te zien als “de zoon van God, de doch­ter van God”, en niet als “het bij­voeg­lijk naam­woord ge­trouwd, niet ge­trouwd, ge­schei­den”: “God is ver­liefd op de men­sen, niet op de bij­voeg­lij­ke naam­woor­den.” (KN/aci­stam­pa)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.