Tweets

Katholiek Nieuwsblad - - KNVARIA -

*Het zou fijn zijn als de werk­druk voor le­ra­ren wat be­ter ge­do­ceerd kon wor­den.* #Le­ra­ren­sta­king #POin­ac­tie #mwahnl @MwahNL

Van­daag in Arn­hem in ‘n ver­zor­gings­huis. Een be­woon­ster stelt zich aan me voor: ‘Van Kerk­ho­ve, ‘n naam met toe­komst zei m’n man al­tijd.’ @wim­da­niels

Brea­king: De No­bel­prijs voor Ge­nees­kun­de gaat dit jaar naar Dan­ny Blind en Dick Ad­vo­caat. “De­ze man­nen heb­ben sa­men 17 mil­joen Ne­der­lan­ders van de Oran­je­koorts ge­ne­zen.” @dum­pert

- Wat zeg je te­gen een ge­stres­seer­de Ca­ta­laan? - Ont­span­je! (ge­le­zen op een an­der so­ci­aal net

werk) ;-) @KrisCoMe­die

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.