Paus­pa­rel­tje

Katholiek Nieuwsblad - - KNVARIA - Tij­dens het an­ge­lus­ge­bed van 8 ok­to­ber

“De nood­zaak om met goe­de wer­ken te ant­woor­den op de roep­stem van de Heer, die ons roept om zijn wijn­gaard te zijn, helpt ons te be­grij­pen wat er nieuw en ori­gi­neel is aan het chris­te­lijk ge­loof. Dat is niet zo­zeer de som van mo­re­le nor­men en waar­den, maar is voor­al­eerst een aan­bod van lief­de dat God, via Je­zus, aan de mens­heid heeft ge­daan en blijft doen. Het is een uit­no­di­ging om bin­nen te gaan in de­ze lief­des­ge­schie­de­nis, door een le­ven­di­ge en open wijn­gaard te wor­den, rijk aan vruch­ten en hoop voor ie­der­een.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.