U komt toch ook naar de KNLe­zers­dag?

Katholiek Nieuwsblad - - FRONT PAGE -

We ge­ven de­ze dag een kijk­je in de keu­ken en wil­len u uit­ge­breid de ge­le­gen­heid ge­ven om ie­der­een te ont­moe­ten. Naast ont­moe­ting en work­shops ont­breekt ui­ter­aard de zon­dag­se hei­li­ge Mis niet. Ver­der is er een ad­ver­teer­ders­markt en een goed ver­zorg­de lunch en bor­rel. De dag duurt van 10.00 uur (in­loop) tot 17.30 uur (ein­de bor­rel). Voor kin­de­ren is er op­vang en een ei­gen pro­gram­ma. Aan het be­gin en het ein­de van de dag rijdt er een pen­del­bus van en naar sta­ti­on ’s-Her­to­gen­bosch.

Ont­moet on­ze Va­ti­caan­cor­res­pon­den­te en on­ze re­dac­teu­ren, co­lum­nis­ten en free­lan­cers. Geef on­ze nieu­we di­rec­teur-uit­ge­ver een warm wel­kom en ont­moet de le­den van het be­stuur.

An­ton de Wit Hoofd­re­dac­teur

HOOFDSPREKER: Mar­ta Pe­tro­sil­lo Va­ti­ca­nis­te

Pa­tri­cia Ka­ger Di­rec­teur- uit­ge­ver Ka­tho­liek Nieuws­blad

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.