Tweets

Katholiek Nieuwsblad - - KN VARIA -

Blijf al­tijd vrien­de­lijk. Ook al doet het je vij­an­den pijn. @torfs­rik

Zo kan het ook: Li­bië ver­laagt btw op men­sen­smok­kel - Zwak­sten sa­men­le­ving voor­de­li­ger uit bij boot­tocht naar Eu­ro­pa @DeSpeld

Is dat echt zo, dat Wie­bes mi­nis­ter van eco­no­mi­sche za­ken én kli­maat wordt? Dan word ik mi­nis­ter van cho­co­la­de­pe­per­no­ten én af­val­len. @clau­dia­de­breij

Zo­lang de zorg van de mens als “scha­de­last” wordt ge­de­fi­ni­eerd en ge­re­du­ceerd zal het niks wor­den met VWS en zorg­ver­ze­ke­raars... #te­gen­licht @Vo­gel­vrijeHArts

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.