Poll

Katholiek Nieuwsblad - - KN VARIA -

Jus­ti­tie wil smartpho­ne­ge­bruik in de au­to stren­ger be­straf­fen, nu het aan­tal ver­keers­do­den en on­ge­luk­ken weer stijgt.

Waar­om al­leen au­to­rij­ders? Ook fiet­sers en wan­de­laars met smartpho­nes zijn le­vens­ge­vaar­lijk.

(64%) Goed zo! De cel in met roe­ke­lo­ze rij­ders, zo­als Vei­lig Ver­keer Ne­der­land voor­stelt, dat cre­ëert ruim­te op de weg.

(16%) Be­la­che­lijk dat dit no­dig is, men hoeft niet al­tijd be­reik­baar te zijn.

(9%) Sym­bool­po­li­tiek, het zal na­me­lijk niet veel uit­ma­ken, want de pak­kans blijft enorm laag.

(9%) Slecht plan. Als­of het aan het smartpho­ne­ge­bruik ligt: ve­len rij­den ge­woon slecht. (2%)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.