Post­ze­gels

Katholiek Nieuwsblad - - KN OPINIE -

Na 200 jaar komt er con­cur­ren­tie op de post­markt. Met een ze­gel van 60 cent gaat post­be­drijf Sandd de strijd aan met Pos­tNL, waar ze­gels van­af 1 ja­nu­a­ri 83 cent kos­ten. Sinds 1810 had Pos­tNL, voor­heen PTT, het mo­no­po­lie op par­ti­cu­lie­re post­be­zor­ging. Hoe­wel het een krimp­markt is, durft Sandd de stap toch aan. Moe­dig in een tijd waar­in di­gi­ta­le post, zo­als e-mail en so­ci­a­le me­dia, toe­neemt. En wat be­treft het door­bre­ken van het mo­no­po­lie: be­ter laat dan nooit. Net zo­als het als­nog ont­van­gen van be­lang­rij­ke post. (PB)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.