Duit­se cis­ter­ci­ën­zer ab­dij dicht

Katholiek Nieuwsblad - - KN WERELDKERK -

De cis­ter­ci­ën­zer ab­dij van Him­merod sluit na bij­na 900 jaar bin­nen­kort haar deu­ren. Dat mel­den Duit­se me­dia. Vol­gens abt Jo­han­nes is slui­ting van de cis­ter­ci­ën­zer ab­dij nood­za­ke­lijk van­we­ge de fi­nan­ci­ë­le si­tu­a­tie, het klei­ne aan­tal mon­ni­ken dat er nog woont en het ge­brek aan nieu­we roe­pin­gen. De cis­ter­ci­ën­zers van de ab­dij van Him­merod be­slo­ten vo­ri­ge week tot slui­ting van de ab­dij. De ab­dij in de Duit­se Ei­fel na­bij de Luxem­burg­se grens werd 883 jaar ge­le­den, in 1134, door de hei­li­ge Ber­nar­dus van Clair­vaux ge­sticht. De zes in de ab­dij woon­ach­ti­ge mon­ni­ken zul­len bin­nen­kort ver­hui­zen. Het ei­gen­dom van de ab­dij wordt over­ge­dra­gen aan het bis­dom Trier. (CH)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.