Me­dia

Katholiek Nieuwsblad - - KN CULTUUR - In­fo: www.ra­dio­ma­ria.nl/pro­gram­me­ring

Na­tuur op 2: Li­fe Sto­ry, Ou­der­schap

Som­mi­ge die­ren wa­gen let­ter­lijk hun le­ven om jon­gen voort te bren­gen. Zo­als een moe­der­schild­pad die hoog op het strand haar ei­e­ren heeft ge­legd. Nu moet ze in een ra­ce te­gen de klok en het ge­tij de vei­li­ge oce­aan be­rei­ken. Maan­dag 23 ok­to­ber om 16.50 uur bij de EO op NPO 2.

Brand­punt: De laat­ste kans

De 34-ja­ri­ge Clin­ton wacht al meer dan 16 jaar in een Tex­aan­se do­den­cel op zijn exe­cu­tie. In 2013 ver­diept Jes­si­caVil­le­ri­us zich, na haar eer­ste ont­moe­ting met Clin­ton, in zijn zaak. Al snel ont­dekt ze dat de ver­oor­de­ling op lou­ter in­di­rect be­wijs steunt en aan al­le kan­ten ram­melt. Dins­dag 24 ok­to­ber om 20.25 uur bij de KRO-NCRV op NPO 2.

Luis­ter­tips Ra­dio Ma­ria

Eucha­ris­tie­vie­rin­gen: za­ter­dag om 09.30 uur van­uit de Sint Adel­bert-ab­dij in Eg­mond-Bin­nen en zon­dag om 10.00 uur van­uit de Sint Lo­de­wijk­kerk in Lei­den. Da­ge­lijks bid­den van de Lau­den, het ker­ke­lijk och­tend­ge­bed om 07.00 uur. Maan­dag 10.30 uur Aan ta­fel met, Mea culpa - non mea culpa, mr. Sven Hul­le­man. Dins­dag 10.30 uur Ge­loofs­vor­ming, Ge­meen­schaps­op­bouw door Eu­cha­ris­tie en biecht, met pries­ter Re­né Wilmink. Woens­dag 13.15 uur De lad­der van Ja­cob, Twee ro­mans van Eve­lyn Waugh, met Theo Par­le­vliet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.