Li­tur­gie

Katholiek Nieuwsblad - - KN CULTUUR -

Vrij­dag 20 ok­to­ber

Le­zing: Rom. 4, 1 - 8 Evan­ge­lie: Lc. 12, 1 - 7 (Groen)

Za­ter­dag 21 ok­to­ber

Le­zing: Rom. 4, 13 + 16 - 18 Evan­ge­lie: Lc. 12, 8 - 12 (Groen) Ma­ria op za­ter­dag (Wit)

Zon­dag 22 ok­to­ber

Ne­gen-en-twin­tig­ste zon­dag door het jaar Ge­tij­den­ge­bed week I Le­zing: Jes. 45, 1 + 4 - 6 Twee­de le­zing: Le­zing: 1 Tess. 1, 1 - 5 Evan­ge­lie: Mt. 22, 15 - 21 (Groen) We­reld­mis­sie­dag

Maan­dag 23 ok­to­ber

Le­zing: Rom. 4, 20 - 25 Evan­ge­lie: Lc. 12, 13 - 21 (Groen) H. Jo­han­nes van Ca­pe­stra­no, pries­ter (Wit)

Dins­dag 24 ok­to­ber

Le­zing: Rom. 5, 12 + 15 + 17 - 19 + 20 - 21 Evan­ge­lie: Lc. 12, 35 - 38 (Groen) H. An­to­ni­us Ma­ria Cla­ret, bis­schop (Wit)

Woens­dag 25 ok­to­ber

Le­zing: Rom. 6, 12 - 18 Evan­ge­lie: Lc. 12, 39 - 48 (Groen)

Don­der­dag 26 ok­to­ber

Le­zing: Rom. 6, 19 - 23 Evan­ge­lie: Lc. 12, 49 - 53 (Groen)

Vrij­dag 27 ok­to­ber

Le­zing: Rom. 7, 18 - 25 Evan­ge­lie: Lc. 12, 54 - 59 (Groen)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.