Horizontaal

Katholiek Nieuwsblad - - KN VARIA -

2 plaats in Ma­rok­ko, 10 kans­spel, 12 hui­len, 14 sport­term, 15 droog, 17 lief­des­god, 18 sneeuw­hut, 19 bij­naam van Vo­len­dam, 22 scher­pe kant van een mes, 23 quatsch, 24 Bij die het wiel draait, 25 licht­beeld, 26 doc­tor (afk.), 27 moed­wil­lig be­lem­me­ren, 30 voeg­woord, 31 elek­tri­sche een­heid, 32 ge­van­ge­nis, 33 zwart ge­steen­te, 35 voor­schrift van de dok­ter, 36 re­ge­rings­stel­sel, 37 pijn, 38 Ge­wel­di­ge wa­ter­ke­ring, 40 ach­ter­zij­de van de hals, 41 an­no pas­sa­to, 43 in te­gen­stel­ling met, 46 na­schrift (afk.), 47 op de wij­ze van, 49 straat­ru­zie, 50 Geen po­si­tief te­ken, 51 groot wa­ter, 52 delf­plaats, 55 schors, 56 poin­te, 57 in­ge­scha­keld, 58 be­lang, 59 jacht­lui­paard, 61 muur­pleis­ter, 62 raam­be­kle­ding.

Verticaal

1 hard­lo­per, 2 brief­je, 3 land­maat, 4 reeks, 5 zoon van Adam, 6 laag­tij, 7 plen­zen, 8 Veel ge­vraagd kle­ding

stuk van je li­chaam, 9 le­ven, 11 huid­smeer, 13 kleur, 15 ver­trek, 16 al­co­ho­li­sche drank, 18 wer­ke­lijk, 19 ho­re­ca­ge­le­gen­heid, 20 dwaas, 21 keu­ken­ge­rei, 23 ver­voer­mid­del, 27 trans­pa­rant blad, 28 vis, 29 land in Afri­ka, 31 mi­nis­te­rie, 34 mep, 38 land tus­sen ri­vier­mon­den, 39 keu­ken­kruid, 42 ze­de­lijk moe­ten, 44 erf­fac­tor, 45 Stuk vis met Fran­se wijn, 46 oud­ste, 48 uit­ver­koop, 51 ri­vier in Noord-Hol­land, 53 droe­sem, 54 voor­ma­lig school­ty­pe, 55 Werk aan de weg, 58 pap, 60 bij­woord, 61 Ge­nees­kun­di­ge Dienst (afk.).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.