Te­gen de spi­raal van ge­weld

Katholiek Nieuwsblad - - VOORPAGINA -

Een po­li­tie­agent pa­trouil­leert in een slop­pen­wijk in Rio de Jan­ei­ro, Bra­zi­lië. Het ge­weld door ri­va­li­se­ren­de drugs­ben­des neemt er de laat­ste tijd sterk toe. Af­ge­lo­pen maan­dag werd een 67-ja­ri­ge Spaan­se toe­ris­te per on­ge­luk dood­ge­scho­ten door de po­li­tie. Om grip te krij­gen op het ge­weld wil­len de Bra­zi­li­aan­se au­to­ri­tei­ten ook stren­ger op kun­nen tre­den te­gen min­der­ja­ri­ge ben­de­le­den – tot on­ge­noe­gen van de plaat­se­lij­ke ka­tho­lie­ke Kerk. De bis­schop­pen plei­ten voor so­ci­a­le re-in­te­gra­tie in plaats van uit­slui­ting.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.