Tweets

Katholiek Nieuwsblad - - KNVARIA -

Als kind word je door de maat­schap­pij meer in­ge­wik­keld dan ont­wik­keld. @fi­lo­soof

Dus Rut­te kan geen ka­bi­net met 50% vrou­wen be­lo­ven want het gaat om de kwa­li­teit, en komt ver­vol­gens aan­zet­ten met Hal­be Zijlstra. @noord­kaap­fu­jin

Gen­der­neu­traal taal­ge­bruik is lief­de die niets kost, om met Gerard Re­ve te spre­ken. En daar­om aan­trek­ke­lij­ker dan ech­te pro­ble­men aan­pak­ken. @Ar­nou­dV­brief

Ik ga wel eens op de fiets naar m’n werk. Waar­schijn­lijk zal ik een de­zer da­gen ge­polst wor­den als mi­nis­ter van Ver­keer. @Die­de­rikS­mit

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.