Eeu­wi­ge ge­lof­te bij Blau­we Zus­ters

Katholiek Nieuwsblad - - KNACTUEEL -

On­der gro­te be­lang­stel­ling heeft zus­ter Ma­ria Ko­nin­gin van Vre­de Tim­mer­mans zon­dag in de Haar­lem­se St.-Bavo­ka­the­draal haar eeu­wi­ge ge­lof­ten af­ge­legd. Zij is daar­mee de vijf­tien­de Ne­der­land­se die de eeu­wi­ge ge­lof­ten heeft af­ge­legd bij de over ve­le lan­den ver­sprei­de ‘Blau­we Zus­ters’. On­der de aan­we­zi­gen bij de plech­tig­heid wa­ren op­val­lend veel jon­ge ge­zin­nen. Zus­ter Ma­ria Vre­de leg­de haar ge­lof­ten af ten over­staan van mgr. Jan Hen­driks die door een groot aan­tal pries­ters werd ge­as­sis­teerd. De hulp­bis­schop ging in zijn preek on­der meer in op roe­ping en be­sloot zijn ho­mi­lie met de uit­da­gen­de vraag: Wie volgt? (KN)

Hulp­bis­schop Jan Hen­driks en zus­ter Ma­ria Vre­de bij de vre­des­wens.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.