Me­dia

Katholiek Nieuwsblad - - KNCULTUUR -

Ca­ther­i­ne, Dai­mon, Ra­chel en Ju­li­an heb­ben kan­ker. Ze la­ten van dicht­bij zien hoe zij met de­ze ziek­te om­gaan. Pre­sen­ta­tri­ce An­ne-Mar stelt de vra­gen die vaak niet ge­steld dur­ven wor­den. Zon­dag 29 ok­to­ber om 18.30 uur bij de EO op NPO Zapp.

2Doc: Tijd om te ster­ven

Een in­drin­gen­de do­cu­men­tai­re met een per­soon­lij­ke kijk op ster­ven door de ogen van An­ne Chris­ti­ne Gi­rar­dot. Ze is één dag­deel in de week vrij­wil­lig­ster in een hos­pi­ce en vindt dat er in de me­dia een een­zij­dig beeld wordt ge­schetst van wat ‘waar­dig ster­ven’ in­houdt. Maan­dag 30 ok­to­ber om 20.55 uur bij de KRO-NCRV op NPO 2.

Luis­ter­tips Ra­dio Ma­ria

Eucha­ris­tie­vie­rin­gen: za­ter­dag om 09.30 uur van­uit de Sint Adel­bert-ab­dij in Eg­mond-Bin­nen en zon­dag om 10.00 uur van­uit de Hei­ke­se kerk in Til­burg. Door­de­weeks zendt Ra­dio Ma­ria de Eucha­ris­tie uit om 9.00 uur en om 19.00 uur. Maan­dag 13.15 uur Ge­loofs­vor­ming, Ge­schie­de­nis van de fi­lo­so­fie: Wie is de mens en hoe moe­ten we le­ven? So­cra­tes en Pla­to, met Mgr. De Jong. Dins­dag 13.15 uur Ra­dio Ma­ria in het land, Ma­ria’s me­de­wer­king aan on­ze ver­los­sing, met Mgr. Hen­driks. Woens­dag 13.15 uur De lad­der van Ja­cob, Twee ro­mans van Eve­lyn Waugh, met Theo Par­le­vliet.

In­fo: www.ra­dio­ma­ria.nl/pro­gram­me­ring

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.