Poll

Katholiek Nieuwsblad - - KNVARIA -

Vol­gens kar­di­naal Woel­ki zijn de ver­schil­len tus­sen ka­tho­lie­ken en pro­tes­tan­ten nog te groot om ge­za­men­lijk Eucha­ris­tie te vie­ren.

Ge­za­men­lijk Eucha­ris­tie vie­ren kan pas als pro­tes­tan­ten in de wer­ke­lij­ke te­gen­woor­dig­heid van Chris­tus in de Eucha­ris­tie ge­lo­ven.

(53,46%)

Hoe­zo? Je­zus deel­de zijn brood toch ook met ie­der­een.

(20,75%)

Nut­te­lo­ze dis­cus­sie, la­ten eerst al­le ka­tho­lie­ken maar ge­lo­ven in de wer­ke­lij­ke te­gen­woor­dig­heid van Chris­tus in de Eucha­ris­tie.

(18,24%)

La­ten ka­tho­lie­ken en pro­tes­tan­ten eerst maar eens op an­de­re vlak­ken tot een­heid ko­men.

(7,55%)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.