Ho­ri­zon­taal

Katholiek Nieuwsblad - - KNVARIA -

2 to­ver­go­din, 7 uit­roep, 11 po­li­tie­af­de­ling, 12 Griek­se let­ter, 13 sprook­jes­fi­guur, 14 Ger­maan, 16 land in Afri­ka, 19 plaats in Rus­land, 21 Dat ge­wicht is niet van hen, 22 ge­stof­feerd, 24 groot­moe­der, 25 kre­diet, 26 mu­ziek­toon, 28 zan­ger, 29 term bij een bal­spel, 31 wa­ter­gang, 32 zij­ri­vier van de El­be, 33 ver­kort woord, 34 ver­zin­sel, 35 ra­tel­po­pu­lier, 37 rit, 38 waar­de­lo­ze lap, 40 Geen ver­stand van de kerk, 41 rui­ter­pet, 43 tren­dy ge­kleed per­soon, 46 niet wa­ter­dicht, 48 tro­pi­sche vet­plant, 50 Bij­bel­se fi­guur, 51 vlees­ge­recht, 52 boom­scheut, 54 Druk aan de tap, 55 pas­se­ring van een voor­lig­ger, 56 zwa­re bijl, 57 ak­koord.

Ver­ti­caal

1 bloe­menop­tocht, 2 kwaad­aar­di­ge vrouw, 3 delf­stof, 4 vrouw van Adam, 5 recht af­han­gend, 6 huid­ope­ning, 7 al­leen­staan­de min­der­ja­ri­ge asiel­zoe­ker, 8 licht­kring, 9 Door lust raakt oma in ver­war­ring, 10 kof­fie­soort, 15 al­weer, 16 moed, 17 schuch­ter, 18 ver­kla­ring, 20 druk­kend warm, 22 ga­ran­tie­be­drag, 23

Op het scherm van de bu­reau­lei­ding, 25 dich­ter, 27 traag, 29 Zweed­se munt, 30 buf­fet in een ca­fé, 36 sna­vel, 39 ver­welkt, 40 Spaan­se ti­tel, 41 huis­dier, 42 bom­ba­rie, 44 mo­del­boek, 45 vreem­de munt, 46 le­vens­fa­se van een in­sect, 47 mans­per­soon, 49 reus, 51

Een va­ders­kind­je slaat er­op, 53 reis­be­no­digd­heid, 54 vo­gel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.