To­me­lo­ze strij­der voor vre­de

Katholiek Nieuwsblad - - VOORPAGINA -

Mgr. Pa­ri­de Ka­dan uit Zuid-Soe­dan po­seert met zijn Free­dom Award die hem op 16 mei werd uit­ge­reikt in de Gro­te Kerk in Mid­del­burg. Hij ont­ving de me­dail­le voor zijn to­me­lo­ze in­zet voor de vrij­heid van gods­dienst en zijn strijd voor vre­de in zijn va­der­land. Sinds de ja­ren zes­tig zet de in­mid­dels 82-ja­ri­ge eme­ri­tus-bis­schop zich daar on­op­hou­de­lijk voor in, met na­me door ver­bin­ding te zoe­ken met de ver­schil­len­de gods­dien­sten en cul­tu­ren in het Afri­kaan­se land dat al tien­tal­len ja­ren wordt ver­scheurd door oor­log. Hij blijft on­danks al­les ho­pen op vre­de. Mgr. Ka­dan be­dank­te het pu­bliek, waar­on­der ook ko­ning Wil­lem-Alexan­der en ko­nin­gin Máxi­ma, uit­voe­rig voor de prijs. “Het geeft moed aan men­sen die op het punt staan de hoop te ver­lie­zen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.